H

Hotel

Informacje o naszym hotelu

Hotel

hotel_3

HOTEL-PARK ,,UBLIK” to obiekt w stylu starych zamków i park, w którym znajdują się groby rodziny właściciela. Leży on na wysokim brzegu jeziora Ublik, otoczonego lasami, które należy do najpiękniejszych na Mazurach. Wskazaną jest przechadzka do oddalonej 3 km wsi Stoczki. Droga wiedzie po części starym lasem, po części aleją lipową i bukową z ładnymi widokami na jezioro. Szczególnie malowniczo przedstawia się zagroda Wyłudki położona wysoko na skraju urwiska. Niemcy ten zakątek romantyczny nazwali „Orzyską Szwajcarią”. Piękne lasy ublickie, które ciągną się 6 km na zachód od gościńca aż do leżącej na południowym końcu jeziora Buwełno wioski Cierzpięty są godne zwiedzenia z tego powodu, że są tu reprezentowane wszystkie okazy mazurskiej flory.

Ośrodek położony jest w rewelacyjnym pod względem turystycznym, krajobrazowym, kulturowym i przyrodniczym miejscu.

Oto odległości do niektórych miejsc:

Jezioro Ublik Mały – ok. 1km – jezioro o wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych – doskonałe trasy wycieczkowe dookoła jeziora (popularnie nazywane ,,Zielonym”, ,,Szmaragdowym” – nazwa pochodzi od zielono-szmaragdowego  zabarwienia  wody spowodowanego zjawiskami  rozwoju  określonych  gatunków glonów związanych z licznie występującymi źródliskami podwodnymi i przybrzeżnymi – zjawisko nie badane naukowo) znajduje się kilkadziesiąt źródlisk, źródeł, nacieków przybrzeżnych – wyciekających m. in. z wysokich brzegów jeziora. Kilka źródeł nadaje się do czerpania z nich wody pitnej. Największe z nich (przy polu biwakowym obok asfaltu) uznawane jest za lecznicze, korzysta z niego wiele osób z okolicznych wiosek, Orzysza także Warszawy pobierając z niego wodę w celach leczniczych (w/g informacji okolicznych mieszkańców – woda  z  tego  źródła leczy choroby nerek – już przed wojną o źródle mówiło się: ” kto z niego wodę pije – ten 100 lat dożyje”).

Dawny dwór m.in. rodu Kullak Ublik – HOTEL-PARK ,,UBLIK” zachował się zmieniony budynek główny, budynek pomocniczy, park podworski i zabytkowy cmentarz. Obecnie znajduje się tutaj hotel.

Las Ublicki – około 2 km – piękne  dojście  nasypem  nieistniejącej trasy kolejowej – duży, przepiękny kompleks leśny z licznymi uroczyskami, miejscami historycznymi, bagniskami – żyją tu m.in. na wolności: wilk, jeleń, żubr, orzeł bielik, czarny bocian; super miejsca do zbierania grzybów np. rydzów.

Szwajcaria Orzyska – zaczyna się obok ośrodka – ciąg 7 jezior o rewelacyjnych walorach krajobrazowych.

Polana Stoczki – 2 km – w głębi Lasu Ublickiego – niegdyś znana karczma obecnie przepiękna łąka śródleśna z kilkoma pomnikami przyrody, m.in.. dąb o średnicy 4,5 m –
opis Orłowicz 1923.

Nietlickie Bagna – 5 km największa ostoja żurawia przelotnego w Europie, miejsce występowania kilkudziesięciu gatunków chronionych.

Punkt Widokowy Konopki – 1km – przepiękne miejsce widokowe na kilka jezior; rewelacyjnym miejscem jest sztuczny, wysoki i stromy nasyp pomiędzy dwoma jeziorami
(w 1906 roku utworzono tu kolej relacji Pisz – Giżycko, rozebrana przez Rosjan w 1947 roku).

Zespoły podworskie: Ublik, Cierzpięty – 5km, Matyszczyki – 8km; kilka cmentarzy z I Wojny Światowej.

Inne: Grodzisko zniszczone przez Kiejstuta – 8km, kompleks bunkrów z trasą podziemną – 5km, miejsce po legendarnym zamku Kaltenborn – 8km (z książki i filmu „Król Olch”), kilkanaście miejsc do zwiedzania rowerem w odległości do 20 km, kilkadziesiąt miejsc do zwiedzania w okolicy do 50 km.

Krajobraz: Duży, zwarty kompleks leśny i olbrzymie opustoszałe łąki o bardzo urozmaiconej formie krajobrazowej. Mocno zróżnicowany krajobraz polodowcowy. Kilkadziesiąt pomników przyrody. Wioska Ublik o zachowanej mazurskiej architekturze. Bezkresne pola, nieużytki. Siedlisko stanowi zamkniętą enklawę. Od asfaltu dojazd piękną aleją lipową.